dilluns, 7 abril de 2014

El cec Bartimeu

Quan Jesús arribava prop de Jericó, hi havia un cec assegut vora el camí, demanant caritat.
En sentir passar la gent, va preguntar què era tot allò. Li digueren que passava Jesús de Natzaret. Llavors començà a cridar:
- Jesús, Fill de David, tingues pietat de mi!
La gent que anava davant el renyava perquè callés,
...però ell cridava encara més fort:
- Fill de David, tingues pietat de mi!
Jesús s'aturà i manà que li portessin el cec. Quan va ser a prop li preguntà:
- Què vols que faci per tu?
Ell respongué:
- Senyor, fes que hi vegi.
Jesús li digué:
- Recobra la vista; la teva fe t'ha salvat.
A l'instant hi veié, i seguia Jesús glorificant Déu. També tot el poble, en veure-ho, va lloar Déu.

[Mt 20,29-34], [Mc 10,46-52], [Lc 18,35-43]
dimarts, 1 abril de 2014

Abril

Climb every mountain,
Search high and low,
Follow every byway,
Every path you know.

Climb every mountain,
Ford every stream,
Follow every rainbow,
'Till you find your dream.

A dream that will need
All the love you can give,
Every day of your life
For as long as you live.

Climb every mountain,
Ford every stream,
Follow every rainbow,
Till you find your dream

A dream that will need
All the love you can give,
Every day of your life,
For as long as you live.

Climb every mountain,
Ford every stream,
Follow every rainbow,
Till you find your dream.

[from the 1959 Rodgers and Hammerstein musical The Sound of Music]